En data 12/7/22 i registre d’entrada 2663, la societat mercantil IND-PACK SL, va presentar a aquest Ajuntament, la sol·licitud de llicència ambiental per dur a terme l’activitat destinada a la fabricació de safates de plàstic, emplaçada al carrer Indústria, 1 nau 4, d’aquest municipi.

D’acord amb l’article 41 de la Llei 20/2009, se sotmet a informació pública la petició d’obertura de l’esmentada activitat, perquè es pugui consultar a l’Àrea d’Activitats de l’Ajuntament l’expedient referenciat i presentar, si escau, les al·legacions que estimin oportunes.

Consulta el projecte aquí.

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta