Exp. 5912/2018. Projecte de reparcel·lació econòmica del polígon d’actuació urbanística 8.2.2 de la modificació puntual del pla general d’ordenació urbana de Roda de Berà en la unitat d’actuació U.A. 8-2 per a la seva divisió en diferents àmbits de sòl urbà consolidat i de sòl urbà no consolidat.

Memòria.

Text refós.

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta