Memòria

Plànol 1 - Situació

Plànol 2 – Emplaçament i àmbit

Plànol 3 – Àmbit sobre planejament.

Plànol 4 – Planejament vigent sobre cartografia

Plànol 5 – Planejament vigent sobre base cadastral

Plànol 6 – Sentits i hidrants

Plànol 7 – Acotació i vehicles

Plànol 8 – Modificació de l'ordenació

Plànol 9 – Modificació sobre cadastre

Àmbit de suspensió

Certificat d'aprovació inicial

Anunci aprovació inicial

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta