Memòria

Plànols

Certificat aprovació inicial Ple 27.9.18

Anunci aprovació inicial Diari de Tarragona 16.10.18

Anunci aprovació inicial DOGC 19.10.18

Anunci aprovació inicial BOPT 22.10.18

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta